Misyon-Vizyon

Misyon

Makine mühendisliğinin farklı alanlarında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip, iş dünyasında, sanayide ve kamuda bütünleşik ve uygulamalı süreç yönetimi odaklı teknik ya da idari pozisyonlara yönelik üstün nitelikli mühendisler yetiştirmek ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmaktır.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası boyutta bilim ve teknolojinin odağı olmaktır. 

Arş. Gör. YUNUS ALPHAN
Güncelleme : 07.03.2017 11:36:30